Kymlinge Est. 1949
En grön oas med naturreservat, fornminnen, motion och mycket mer. I en area om drygt 1,7m² finns endast en handfull bosatta i stadsdelen. Kymlinge är berömt för bl.a. spökstationen som aldrig färdigställdes och den fredade Grönlingen som lever i Igelbäcken.

Blogginlägg

6 Nov
Världens mest hållbara stadsdel. Norra Kymlinge
Kymlinge

Bidragen inlämnade och utvärderade. De tre koncepten som gick vidare i den internationella workshop ”Doughnut Districts” som hölls innan sommaren är nu färdigställda. Slutrapporterna är inlämnade och Vasakronan håller en dialog med Sundbybergs kommun, som ännu inte visar något stöd för att bebygga området. Oavsett skissar Vasakronan vidare. Den kunskap man samlar in drar man …

22 Maj
Hur bygger man stad inom de planetära gränserna?
Allmänt, Kymlinge

Vasakronan tar nya tag om att väcka liv i Norra Kymlinge, som är den del av stadsdelen som inte ingår i Igelbäckens naturreservat. En yta på 55 hektar ger möjligheter till exploatering menar man, dessutom är området redan bullerstört av motorvägarna E4/E18.Så därför har Vasakronan inlett ett nytt projekt med målet att utveckla kunskap och …

15 Maj
Vasakronans nya tag om Norra Kymlinges exploatering
Allmänt, Kymlinge

Vår nordligaste stadsdel utgör 20% av stadens yta men endast en handfull är bosatta här. Kymlinge är ett högklassigt rekreationsområde som bjuder på bl.a. historiska fornminnen, eljusspår och såklart den omtalade Grönlingen som simmar fritt i Igelbäcken. I förra seklet ingick södra Kymlinge i Spånga landskommun och som 1949 överfördes till Sundbyberg. På 1960-talet fanns …

7 Jul
Betesmarkerna i Ursvik/Kymlinge får artrikare flora
Allmänt, Historia, Kymlinge

I Igelbäckens naturreservat ligger Läderbacka stall. Här kan du se delar av de betesmarker som betas av hästar från Läderbacka gård. Genom att markerna under en längre tid hävdats (betats) har en rik, hävdgynnad, flora etablerat sig i området. När du strövar i markerna kan du hitta arter som ängsskallra, brudbröd, svartkämpar, mandelblomma, revsmörblomma, daggkåpa, liten …

22 Jun
Banvallen i naturreservatet bär en historia från något helt annat
Historia, Kymlinge

Krutbanan är en gammal militär banvall som går igenom Igelbäckens naturreservat i öst-västlig riktning. Järnvägen, som var elektrifierad, byggdes i början på 1940-talet och gick mellan norra stambanan vid Ulriksdals station (Solna) till förrådsområdet vid Stora Ursvik. På järnvägen transporterades bland annat militär ammunition. Rälsen är sedan många år uppriven. KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING …

Öppna bloggen