Välj en sida
LÄR KÄNNA OSS

I Sveriges snabbast växande stad tycker vi det är både intressant men framför allt viktigt att dokumentera de förändringar som Sundbyberg står inför. AlltomSundbyberg är en partipolitiskt obunden verksamhet om staden med inriktning på stadsutveckling. 

Många Sundbybergare efterfrågar ett större inflytande och mer delaktighet. AlltomSundbyberg samarbetar med flera fastighetsägare och byggare som är verksamma i staden, för att bidra till medborgardialogen genom olika projekt och undersökningar. Med hjälp av deltagande stadsutveckling kan medborgarna dela med sig av idéer för att påverka planeringen av nya områden på ett enkelt sätt.

Vi definierar enkelhet som ett sätt att uppnå klarhet, transparens och empati. Vårt mål är att bygga in mänskligheten i kommunikation genom att förenkla den. Vårt fokus ligger på att förstå människor och hur man interagerar i medborgardialog.

Läs mer om våra projekt bland våra pressklipp!
KOMMUNIKATION
Vi arbetar omsorgsfullt med spridning av våra artiklar, insamling och återföring av frågor mm från våra sociala kanaler. Med upp till 500 läsare per dag strävar vi efter att delge intressant information direkt i mobilen. Vi formar hemsidan löpande för att kunna erbjuda ett attraktivt flöde.

På Instagram kan du följa Gatureportern som kontinuerligt lägger upp bilder om stadens fastigheter, gator och torg. I Sveriges snabbast växande stad arbetar vi för att öka medvetenheten om stadens fina omgivning!

BAKGRUND

Alltomsundbyberg grundades 2015 i form av en enkel hemsida där vi delade information kring stadens historiska minnen. Sundbybergs historia är så väl dokumenterad från att den första tomten såldes att vi ville dela med oss av den informationen på ett modernt sätt. Intresset för vårt innehåll växte och vi utvecklade sedan sedan med att dokumentera stadsutvecklingen i staden. Vi samarbetar med verksamma byggare i staden för att närmare kunna följa projekten som tar form.

Share This