LÄR KÄNNA OSS

AlltomSundbyberg är en partipolitiskt obunden informationssida om staden med inriktning på stadsutveckling. I Sveriges snabbast växande stad tycker vi det är både intressant men framför allt viktigt att dokumentera de förändringar som Sundbyberg står inför.

Många Sundbybergare efterfrågar ett större inflytande och mer delaktighet. AlltomSundbyberg samarbetar med flera fastighetsägare och byggare som är verksamma i staden, för att bidra till medborgardialogen genom olika projekt och undersökningar. Med hjälp av deltagande stadsutveckling kan medborgarna dela med sig av idéer för att påverka planeringen av nya områden på ett enkelt sätt.

Vi definierar enkelhet som ett sätt att uppnå klarhet, transparens och empati. Vårt mål är att bygga in mänskligheten i kommunikation genom sitt förenkla den. Vårt fokus ligger på att förstå människor och hur man interagerar i medborgardialog.

VÅR KOMMUNIKATION

Vi arbetar omsorgsfullt med spridning av våra artiklar, insamling och återöring av frågor mm från våra sociala kanaler. Med omkring 2000-4000 läsare i månaden strävar vi efter att delge intressant information direkt i mobilen. Vi formar hemsidan löpande för att kunna erbjuda ett attraktivt nyhetsflöde.

På Instagram kan du följa Gatureportern som kontinuerligt lägger upp bilder om stadens fastigheter, gator och torg.
Vi tar gärna emot tips på nya ämnen att studera.

VÅR BAKGRUND

Alltomsundbyberg grundades 2015 som ett experiment i att dela intressant information kring stadens historiska minnen. Intresset för vårt innehåll växte och vi fortsatte sedan med att dokumentera och träffa representanter från pågående byggprojekt. Läs mer om vårt första år här.

Share This
Clef two-factor authentication