Välj en sida

Igår kväll presenterade Sundbyberg stad uppdaterade planer om stadens nya stadskärna med fokus på boende. Som tidigare i Löfströms Allé var salen välfylld men denna gång var vi ca 100 åhörare vilket visar på att det finns ett medborgarintresse för stadsplaneringen. Det är mycket intressant att följa denna nya epok i historian.

Inledningsvis talar kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson om Sundbybergs befolkningsprognos där befolkningen väntas växa med 42% till år 2025. Staden har fyra stadsutvecklingsområden (Centrala Sundbyberg, Rissne, Hallonbergen/Ör och Ursvik).

Syfte och mål med den nya stadskärnan.
Först handlar det om att dra nytta av möjligheterna som ges när mälarbanan utvidgas från två spår till fyra. Och det genom att skapa en stadskärna som knyter ihop det vi har idag med det nya. Målet är en levande stadskärna där livet pågår dygnet runt. Slutligen ska allt detta vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
När Järnvägen grävs ner kommer man även att plocka bort vägbron över ekenbergsvägen och eventuellt Ekenbergsbron som tvärbanan passerar. Trafikverket som ansvarar för omläggningen av järnvägen vill gärna inte att det byggs ovanpå ”locket” som täcker tunnlarna under det nuvarande spåret, men att trafik gärna kan styras mot ytan. Där har kommunen en idé om att även lägga om tvärbanans spår från landsvägen till att gå genom esplanaden och längs järnvägsgatan vidare in i Solna business park.

Stora ambitioner och önskemål.
Projektets projektledare Torbjörn Einarsson talar ambitiöst om hur man kombinerar nya, likt de klassiska 5 vånings husen i Sundbyberg med högre torn i de nya kvarteren som ska växa fram. Varierade våningsantal kan ge ett nytt och spännande intryck. För att klara de enorma kostnaderna som projektet medför måste vi bygga ca 250’000m² (BTA) som kan generera värde och intäkter för kommunen. Torbjörn visar modeller på hur ljusinsläppet gynnsamt tränger in på de öppna gårdarna trots de torn han gärna vill pusha för.

Modellen är mer utbyggd än den förra som presenterades. Nu ser vi en lång rad hus längs järnvägen vid Sundbyberg station, en ny utformning av ytan där Sundbybergs båtklubb ligger idag och nya kvarter längs Ulvsundavägen. Men alla är inte glada över modellen över just stadskärnan.

 

2016-01-21-42016-01-21-3

 

 

 

 

2016-01-21-2

Efter Torbjörns föredrag kliver självaste A.P. Löfströms (grundare av Sundbyberg) sonsons son upp Mats Löfström och inleder med beröm för projektet och om att hans förfäder skulle älska mycket av de vi har hört. Men att planerna för den stora bebyggelsen i centrum förtar Sundbybergs själ och hjärta. Därefter bjuder han in samtliga åhörare att delta i en diskussion kring vad vi kan göra för att bevara den gamla Sundbybergssjälen så att den får leva vidare genom detta megaprojekt.

 Sundbybergs historia, ska vi komma ihåg är fullkomligt unik eftersom att den är dokumenterad från att den första tomten såldes 1876 till idag. Och det är en historia från bondesamhället, till industrisamhället till idag. Säger Mats Löfström
Det råder delade meningar om hur den nya stadskärnan skall gå sin framtid till mötes. I den här artikelserien kan du följa utvecklingen. Vi återkommer!
Share This