Kommunens modell

Sundbyberg stad har tillsammans med en projekledare tagit fram ett förslag till den nya stadskärnan som ska byggas efter att järnvägen genom stadens grävs ned.

Färgernas betydelse:
Vit/Blå= Förslag på ny bebyggelse (Blå färg symboliserar transparent fasad)
Orange= Befintlig bebyggelse samt redan beslutad ny bebyggelse

 

Läs mer om projektet här!

Share This